SÄRÖ BÅTKLUBB

Klubb sida

Medlem

Som medlem får du:

Trevlig samvaro med andra medlemmar

Tillgång till sjösättningsramp

Möjlighet att hyra klubbhuset

Möjlighet att deltaga i vår seglarskola

Delta i våra kurser

Intresseanmälan för medlemskap i Bastun

Avgifter

Familj 600:-

Senior 500:-

Junior 250:-

För att bli medlem betala in på vårt bankgiro 840-5342.

Eller Swischa till : 1230554550.

OBS ange namn o. fullständig adress samt specificera vad betalningen avser.

BG 840-5342.

Medlemskap i Bastusektionen

För att bli medlem i SBKs bastusektion krävs medlemskap i Särö Båtklubb och adress i Särö. Medlemskapet i bastun är ett "familjemedlemskap". D v s alla med samma aress har tillgång till anläggningen.Kostnaden för medlemskap i bastun utgörs av följande:Årskostnad 1 750:- plus medlemslån om 5 000:- (återbetalas vid utträde) och en inträdesavgift på 2 000:-

Antal platser i bastusektionen är begränsat och för närvarande finns en kö.Vill du fråga något om medlemskap i bastun eller ställa Dig i kö kontakta

Claes Myrén 0707-94 33 11 eller via e-post claes.myren@bergstrands.se

För ytterligare frågor kontakta oss.

Stadgar

Stadgar antagna 2016-03-08

Årsmöte

Årsmöte 2019 Protokoll

Revisionsberättelse för Särö Båtklubb 2018

Verksamhetsberättelse 2018 final


Har du bytt e-postadress meddela oss i så fall för uppdatering snarast.

styrelsen@sarobk.com

Styrelsen i Särö Båtklubb

Kontakt

Särö Båtklubb

BOX 2043

429 11 Särö

Bankgiro 840-5342

Epost: styrelsen@sarobk.com | kappsegling@sarobk.com


Styrelse

StyrelseOrdförande, Pippi Carlsson mc1961@live.se

Kassör, Lars Carlberg lcarlberg@telia.comLedamot, Mikael Kransfors mk@moonlemon.com

Ledamot, Jonas Dahlgren jonas.dahlgren@capellaind.com

Ledamot, Jonas Mattiasson Jonas.mattiasson@dhl.com

Ledamot, Jessica Wennerström jessica@stiginn.se

Ledamot, Denis Gergaud denis@gergaud.se

Ledamot, Andreas Wetter andreaswetter@telia.comSuppleant, Jan Bengtsson janhus@alania.se

Suppleant, Ulf Torstensson ulf@coverconsulting.se


Valberedning, Jan-Erik Äng jan@anghus.se