Tack alla som gjorde en god instas på lördagens städdag!

Med vänlig hälsning

Styrelsen